АСПІРАНТУРА ТА АД’ЮНКТУРА: ПРАВИЛА ПРИЙОМУ У 2021 РОЦІ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ/АД’ЮНКТУРИ У 2021 РОЦІ

Study for international students

  • Перелік галузей знань, спеціальностей та освітньо-наукових програмза якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі(ад’юнктурі) для здобуття ступеня доктора філософії
  • Ліцензійні обсяги
  • Апеляційні комісії
  • Технічний секретаріат
  • Вартість навчання
  • Обсяги державного замовлення у 2021 році
  • Заява на допуск до вступних іспитів
  • Програми вступних іспитів, вимоги до дослідницької пропозиції можна знайти на сайтах факультетів/інститутів

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ТА СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ КОМІСІЙ

  • Іспит з іноземної мови 
  • Іспит зі спеціальності