АСПІРАНТУРА ТА АД’ЮНКТУРА: ПРАВИЛА ПРИЙОМУ У 2021 РОЦІ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ/АД’ЮНКТУРИ У 2021 РОЦІ

Study for international students

 • Перелік галузей знань, спеціальностей та освітньо-наукових програмза якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі(ад’юнктурі) для здобуття ступеня доктора філософії
 • Ліцензійні обсяги
 • Апеляційні комісії
 • Технічний секретаріат
 • Вартість навчання
 • Обсяги державного замовлення у 2021 році
 • Заява на допуск до вступних іспитів
 • Програми вступних іспитів, вимоги до дослідницької пропозиції можна знайти на сайтах факультетів/інститутів

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ТА СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ КОМІСІЙ

 • Іспит з іноземної мови 
 • Іспит зі спеціальності 

ДОКТОРАНТУРА: ПРАВИЛА ПРИЙОМУ У 2021 РОЦІ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у 2021 році

 • Обсяги державного замовлення у 2021 році
 • Вартість перебування у докторантурі на умовах контракту на 2021-2022 навчальний рік
 • Зразок заяви вступника до докторантури
 • Картка „Докторант”
 • Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за очною (денною) формою навчання в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за державним (регіональним) замовленням
 • Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів фізичної особи
 • Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів юридичної особи
 • Індивідуальний план виконання наукової програми підготовки доктора наук (зразок)