Описи освітньо-наукових програм докторів філософії

Описи освітньо-наукових програм докторів філософії

 

Шифр галузі

Галузь знань

Спеціальність

код

найменування

01

Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

03

Гуманітарні науки

031

Релігієзнавство

032

Історія та археологія

033

Філософія

034

Культурологія

035

Філологія

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

052

Політологія

053

Психологія

054

Соціологія

06

Журналістика

061

Журналістика

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08

Право

081

Право

09

Біологія

091

Біологія

10

Природничі науки

101

Екологія

102

Хімія

103

Науки про Землю

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

106

Географія

11

Математика та статистика

111

Математика

112

Статистика

113

Прикладна математика

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

122

Комп’ютерні науки

123

Комп’ютерна інженерія

124

Системний аналіз

125

Кібербезпека

126

Інформаційні системи та технології

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

29

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292

Міжнародні економічні відносини

293

Міжнародне право