ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії становить 40 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними блоками дисциплін:

  • Блок обов’язкових дисциплін - ОНД (20 кредитів ЄКТС)
  • Блок дисциплін за вибором факультету/інституту - ДВФ/І (8 кредитів ЄКТС)
  • Блок дисциплін за вибором аспіранта - ДВА (12 кредитів ЄКТС)

АНОТАЦІЇ ОБОВ'ЯЗКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

1. ОНД.01 Академічне письмо англійською мовою (English Academic Writing)

2. ОНД.02 Філософія науки та інновацій

  • Філософія науки (обов’язкова складова дисципліни для всіх факультетів/інститутів)
  • Тематичні модулі (факультет/інститут обирає модулі і відповідні розділи): 

 3. *ОНД.03 Асистентська педагогічна практика

 *Вивчення позначених дисциплін надає можливість присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації викладача вищого навчального закладу.