ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії становить 40 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними блоками дисциплін:

 • Блок обов’язкових дисциплін (20 кредитів ЄКТС)
 • Блок дисциплін за вибором факультету/інституту (8 кредитів ЄКТС)
 • Блок дисциплін за вибором аспіранта (12 кредитів ЄКТС)

Анотації обов'язкових навчальних дисциплін

1. ОНД.01 Академічне письмо англійською мовою (English Academic Writing)

2. ОНД.02 Філософія науки та інновацій

Складові дисципліни "Філософія науки та інновацій"

     • Філософія науки (обов’язкова складова дисципліни для всіх факультетів/інститутів)
     • Тематичні модулі (факультет/інститут обирає модулі і відповідні розділи)
 1. Загальноосвітній модуль
 2. Соціально-економічний модуль
 3. Науково-організаційний модуль
 4. Правничий модуль
 5. Комунікаційний модуль
 6. Професійно-технологічний модуль

 3. *ОНД.03 Асистентська педагогічна практика

 *Вивчення позначених дисциплін надає можливість присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації викладача вищого навчального закладу.