ОПИСИ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Описи освітньо-наукових програм докторів філософії

Детальніше...

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії становить 40 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними блоками дисциплін:

 • Блок обов’язкових дисциплін (20 кредитів ЄКТС)
 • Блок дисциплін за вибором факультету/інституту (8 кредитів ЄКТС)
 • Блок дисциплін за вибором аспіранта (12 кредитів ЄКТС)

Анотації обов'язкових навчальних дисциплін

1. ОНД.01 Академічне письмо англійською мовою (English Academic Writing)

2. ОНД.02 Філософія науки та інновацій

Складові дисципліни "Філософія науки та інновацій"

     • Філософія науки (обов’язкова складова дисципліни для всіх факультетів/інститутів)
     • Тематичні модулі (факультет/інститут обирає модулі і відповідні розділи)

Детальніше...

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА (ДВА)

Аспіранту потрібно вибрати 1 дисципліну з Переліку №1 та 2 дисципліни з Переліку 2. 

*Вивчення позначених дисциплін надає можливість присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації викладача вищого навчального закладу.   

Детальніше...

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ НА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти"

(Додатки 5,6 до Ліцензійних умов).

Детальніше...