ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТЬНО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ. ПРОЄКТИ ОНП

Всі освітньо-наукові програми є відкритими для обговорення та отримання пропозицій всіх стейкхолдерів.

Пропозиції та зауваження можна надсилати на електронну адресу відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів: aspirant_office@ukr.net

У темі листа необхідно зазначити назву Освітньо-наукової програми.

Діючі ОНП 

Проєкти ОНП