НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Перелік Наукових фахових видань Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук http://scc.univ.kiev.ua/information/KNUinfo.php