Видавництво ГРАМОТА запрошує авторів для публікації наукових статей

 Видавництво "Грамота" http://www.gramota.net/ запрошує діячів науки та освіти, аспірантів, докторантів, а також інших осіб, що займаються науковими дослідженнями, опублікувати статті й познайомитися з роботами колег у наступних російських наукових виданнях:

  • Альманах современной науки и образования – научно-теоретический и прикладной журнал.
  • Филологические науки. Вопросы теории и практики – рецензируемый научный журнал, рекомендованный ВАК.
  • Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики – рецензируемый научный журнал, рекомендованный ВАК.