ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ НА 2020 РІК

Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук розроблені Приймальною комісією та затверджені рішенням Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2 грудня 2019 року.

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у 2020 році 

Обсяги державного замовлення в 2020 році