Правила прийому до докторантури на 2017 рік

Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук розроблені Приймальною комісією та затверджені рішенням Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка 5 грудня 2016 року.

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у 2017 році 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. №261  «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»