ВАЖЛИВО! ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК!

Для забезпечення безперервності процесу підготовки  та атестації кадрів вищої кваліфікації, Уряд врегулював питання присудження здобувачем ступеня доктора наук.

Зокрема, вченим, які вступили після 1 вересня 2017 року до докторантури для завершення своїх дисертацій, надається можливість реалізувати в установлений законодавством строк свої права на присудження ступеня доктора наук спеціалізованими вченими радами, утвореними Міністерством освіти і науки України.

Крім того, продовження строк дії нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів до 31 грудня 2020 року.