Нові вимоги до оформлення дисертацій

Міністерством освіти і науки України затверджені нові вимоги до оформлення дисертацій.

Вимоги визначають структуру та правила оформлення дисертації.

Відповідний наказ розміщений на сайті Верховної Ради України за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n88

 Додатки до наказу:

Правила прийому до докторантури на 2017 рік

Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук розроблені Приймальною комісією та затверджені рішенням Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка 5 грудня 2016 року.

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у 2017 році 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. №261  «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»

Вартість перебування в докторантурі на умовах контракту

п/п

Інститути ( факультети)

Докторантура

(за один рік перебування, грн.)

1.      

Географічний факультет

54500

2.      

Економічний факультет

54500

3.      

Інститут високих технологій

54500

4.      

Інститут журналістики

54500

5.      

Інститут міжнародних відносин

54500

6.      

Інститут філології

54500

7.      

Історичний факультет

54500

8.      

Механіко-математичний факультет

54500

9.      

ННІ «Інститут геології»

54500

10.    

ННЦ «Інститут біології»

54500

11.    

Факультет інформаційних технологій

54500

12.    

Факультет кібернетики

54500

13.    

Факультет психології

54500

14.    

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

54500

15.    

Факультет соціології

54500

16.    

Фізичний факультет

54500

17.    

Філософський факультет

54500

18.    

Хімічний факультет

54500

19.    

Юридичний факультет

54500