Правила прийому до докторантури на 2018 рік

Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук розроблені Приймальною комісією та затверджені рішенням Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка 4 грудня 2017 року.

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у 2018 році 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. №261  «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»

Нові вимоги до оформлення дисертацій

Міністерством освіти і науки України затверджені нові вимоги до оформлення дисертацій.

Вимоги визначають структуру та правила оформлення дисертації.

Відповідний наказ розміщений на сайті Верховної Ради України за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n88

 Додатки до наказу:

Вартість перебування в докторантурі на умовах контракту (зарахування 2017 року)

п/п

Інститути ( факультети)

Докторантура

(за один рік перебування, грн.)

1.      

Географічний факультет

57200

2.      

Економічний факультет

57200

3.      

Інститут високих технологій

57200

4.      

Інститут журналістики

57200

5.      

Інститут міжнародних відносин

57200

6.      

Інститут філології

57200

7.      

Історичний факультет

57200

8.      

Механіко-математичний факультет

57200

9.      

ННІ «Інститут геології»

57200

10.    

ННЦ «Інститут біології та медицини»

57200

11.    

Факультет інформаційних технологій

57200

12.    

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

57200

13.    

Факультет психології

57200

14.    

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

57200

15.    

Факультет соціології

57200

16.    

Фізичний факультет

57200

17.    

Філософський факультет

57200

18.    

Хімічний факультет

57200

19.    

Юридичний факультет

57200