АСПІРАНТАМ (АД'ЮНКТАМ) І РОКУ НАВЧАННЯ (2018 рік зарахування)

Склад груп з вивчення дисциплін вільного вибору аспіранта (ДВА)  

Перелік 1 (ДВА1)

Перелік 2 (ДВА2)

Спецкурси механіко-математичний факультету

·     Математичні основи захисту інформації

·     Теорія хаосу

Механіко-математичний факультет

Спецкурс факультету комп’ютерних наук та кібернетики

·     Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних технологій

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Спецкурси факультету інформаційних технологій

·     Інтелектуальні обчислення та аналіз даних

·     Професійне проектне управління науковими проектами

Факультет інформаційних технологій

 

Фізичний факультет

Спецкурс факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

·     IT Essentials  (Основи інформаційних технологій)

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

 

Інститут високих технологій

Спецкурси хімічного факультету

·     Наноструктуровані полімерні матеріали для біотехнологій, медицини, інформаційних технологій та сонячної енергетики

·     ЯМР-спектроскопія для природничих наук

Хімічний факультет

Спецкурс ННЦ «Інститут біології та медицини»

·     Основи системної біології

ННЦ «Інститут біології та медицині»

Спецкурс ННІ «Інститут геології»

·     Мінерально-сировинна база України

ННІ «Інститут геології»

Спецкурс історичного факультету

·     Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні процеси в Європі

Історичний факультет

 

Економічний факультет

Спецкурси філософського факультету

·     Практична філософія та епістемологія науки

·     Технології впливу в діловій комунікації

Філософський факультет

Спецкурс Інституту філології

·     Лінгвістичне програмування поведінки людини

Інститут філології

Спецкурси Інституту журналістики

·     Наукова бібліографія: практикум

·     Наукова комунікація: методи оприлюднення результатів дослідження

Інститут журналістики

 

Географічний факультет

Спецкурс юридичного факультету

·     Право інтелектуальної власності

Юридичний факультет

Спецкурс факультету соціології

·     Актуальні проблеми сучасного суспільства: Україна у глобальних та регіональних порівняннях

Факультет соціології

Спецкурс факультету психології

·     Універсальні  м’які  здібності Soft Skills

Факультет психології

Спецкурс Інституту міжнародних відносин

·     Актуальні проблеми зовнішньої політики України

Інститут міжнародних відносин

 

Військовий інститут