ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ НА УМОВАХ КОНТРАКТУ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

п/п

Інститути ( факультети)

Аспірантура

(за один рік навчання,  грн.)

очна форма навчання

заочна форма навчання

1.

Географічний факультет

66 100

49 600

2.

Економічний факультет

66 100

49 600

3.

Інститут високих технологій

66 100

49 600

4.

Інститут журналістики

66 100

49 600

5.

Інститут міжнародних відносин

66 100

49 600

6.

Інститут філології

66 100

49 600

7.

Історичний факультет

66 100

49 600

8.

Механіко-математичний факультет

66 100

49 600

9.

ННІ «Інститут геології»

66 100

49 600

10.

ННЦ «Інститут біології та медицини»

66 100

49 600

11.

Факультет інформаційних технологій

66 100

49 600

12.

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

66 100

49 600

13.

Факультет психології

66 100

49 600

14.

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

66 100

49 600

15.

Факультет соціології

66 100

49 600

16.

Фізичний факультет

66 100

49 600

17.

Філософський факультет

66 100

49 600

18.

Хімічний факультет

66 100

49 600

19.

Юридичний факультет

66 100

49 600

ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ ПРО ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В АСПІРАНТУРІ (АД’ЮНКТУРІ)

  1. Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) Київського національного університету імені Тараса Шевченка за державним (регіональним) замовленням

  2. Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів фізичної особи
  3. Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів юридичної особи

АСПІРАНТАМ (АД'ЮНКТАМ) І РОКУ НАВЧАННЯ (2018 рік зарахування)

Склад груп з вивчення дисциплін вільного вибору аспіранта (ДВА)  

Перелік 1 (ДВА1)

Перелік 2 (ДВА2)

Спецкурси механіко-математичний факультету

·     Математичні основи захисту інформації

·     Теорія хаосу

Механіко-математичний факультет

Спецкурс факультету комп’ютерних наук та кібернетики

·     Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних технологій

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Спецкурси факультету інформаційних технологій

·     Інтелектуальні обчислення та аналіз даних

·     Професійне проектне управління науковими проектами

Факультет інформаційних технологій

 

Фізичний факультет

Спецкурс факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

·     IT Essentials  (Основи інформаційних технологій)

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

 

Інститут високих технологій

Спецкурси хімічного факультету

·     Наноструктуровані полімерні матеріали для біотехнологій, медицини, інформаційних технологій та сонячної енергетики

·     ЯМР-спектроскопія для природничих наук

Хімічний факультет

Спецкурс ННЦ «Інститут біології та медицини»

·     Основи системної біології

ННЦ «Інститут біології та медицині»

Спецкурс ННІ «Інститут геології»

·     Мінерально-сировинна база України

ННІ «Інститут геології»

Спецкурс історичного факультету

·     Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні процеси в Європі

Історичний факультет

 

Економічний факультет

Спецкурси філософського факультету

·     Практична філософія та епістемологія науки

·     Технології впливу в діловій комунікації

Філософський факультет

Спецкурс Інституту філології

·     Лінгвістичне програмування поведінки людини

Інститут філології

Спецкурси Інституту журналістики

·     Наукова бібліографія: практикум

·     Наукова комунікація: методи оприлюднення результатів дослідження

Інститут журналістики

 

Географічний факультет

Спецкурс юридичного факультету

·     Право інтелектуальної власності

Юридичний факультет

Спецкурс факультету соціології

·     Актуальні проблеми сучасного суспільства: Україна у глобальних та регіональних порівняннях

Факультет соціології

Спецкурс факультету психології

·     Універсальні  м’які  здібності Soft Skills

Факультет психології

Спецкурс Інституту міжнародних відносин

·     Актуальні проблеми зовнішньої політики України

Інститут міжнародних відносин

 

Військовий інститут