ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ ТА АД’ЮНКТУРИ НА 2018 РІК

Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури у 2018 році

  • Перелік спеціальностей та ліцензійні обсяги на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (Завантажити)
  • Програми вступних іспитів розміщені на сайтах відповідних факультетів/інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (http://univ.kiev.ua/)
  • Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015) на третьому (освітньо-науковому) та четвертому (науковому) рівнях в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Завантажити)

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ НА УМОВАХ КОНТРАКТУ НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

п/п

Інститути ( факультети)

Аспірантура

(за один рік навчання,  грн.)

очна форма навчання

заочна форма навчання

1.

Географічний факультет

57900

42400

2.

Економічний факультет

57900

42400

3.

Інститут високих технологій

57900

42400

4.

Інститут журналістики

57900

42400

5.

Інститут міжнародних відносин

57900

42400

6.

Інститут філології

57900

42400

7.

Історичний факультет

57900

42400

8.

Механіко-математичний факультет

57900

42400

9.

ННІ «Інститут геології»

57900

42400

10.

ННЦ «Інститут біології та медицини»

57900

42400

11.

Факультет інформаційних технологій

57900

42400

12.

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

57900

42400

13.

Факультет психології

57900

42400

14.

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

57900

42400

15.

Факультет соціології

57900

42400

16.

Фізичний факультет

57900

42400

17.

Філософський факультет

57900

42400

18.

Хімічний факультет

57900

42400

19.

Юридичний факультет

57900

42400

АСПІРАНТАМ (АД'ЮНКТАМ) 2017 РОКУ ЗАРАХУВАННЯ

Склад груп з вивчення дисциплін вільного вибору аспіранта (ДВА) 

ДВА. Перелік 1

ДВА. Перелік 2

Спецкурс факультету радіофізики, електроніки та компютерних систем

·     IT Essentials (Основи інформаційних технологій)

Спецкурс Інституту міжнародних відносин

·     Актуальні проблеми зовнішньої політики України

Спецкурс Інституту філології

·     Лінгвістичне програмування поведінки людини

Спецкурс юридичного факультету

·     Право інтелектуальної власності

Спецкурс факультету кібернетики та комп'ютерних наук

·     Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних технологій

Спецкурс філософського факультету

·     Технології впливу в діловій комунікації

Спецкурс факультету психології та економічного факультету

·     Універсальні (м’які) здібності (Soft Skills) (англійською мовою)

·     Механіко-математичний факультет

·     Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

·     Факультет інформаційних технологій

·     Фізичний факультет

·     Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

·     Інститут високих технологій

·     Хімічний факультет

·     ННЦ «Інститут біології та медицині»

·     ННІ «Інститут геології»

·     Історичний факультет

·     Економічний факультет

·     Філософський факультет

·     Інститут філології

·     Інститут журналістики

·     Географічний факультет

·     Юридичний факультет

·     Факультет соціології

·     Факультет психології

·     Інститут міжнародних відносин

·     Військовий інститут

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЛЯ АСПІРАНТІВ – ЗДОБУВАЧІВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD підготовка)

2017-2018 навчальний рік  

 

§  Механіко-математичний факультет

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  Факультет інформаційних технологій

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  Фізичний факультет

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  Інститут високих технологій

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  Хімічний факультет

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  ННЦ «Інститут біології та медицині»

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  ННІ «Інститут геології»

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  Історичний факультет

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  Економічний факультет

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  Філософський факультет

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  Інститут філології

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  Інститут журналістики

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  Географічний факультет

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  Юридичний факультет

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  Факультет соціології

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  Факультет психології

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  Інститут міжнародних відносин

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

§  Військовий інститут

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

 

Аспірантам ІІ року навчання

Розклад з вивчення дисциплін вільного вибору аспіранта (Перелік 1)

§  Дисципліна "Актуальні проблеми зовнішньої політики України"

Склад групи

§  Дисципліна "Лінгвістичне програмування поведінки людини"

Склад групи

§  Дисципліна "Основи системної біології"

Склад групи

§  Дисципліна "Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу"

Склад групи

§  Дисципліна "Право інтелектуальної власності"

Склад групи

§  Дисципліна "Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних технологій"

Склад групи

§  Дисципліна "Теорія хаосу"

Склад групи

§  Дисципліна "Технології впливу в діловій комунікації"

Склад групи

§  Дисципліна "Універсальні (м’які) здібності Soft Skills"

Склад групи

НОВІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ

Міністерством освіти і науки України затверджені нові вимоги до оформлення дисертацій.

Вимоги визначають структуру та правила оформлення дисертації.

Відповідний наказ розміщений на сайті Верховної Ради України за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n88