РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ (PhD підготовка)

Розклади занять та графіки сесії оприлюднено на сайтах факультетів та інститутів (http://univ.kiev.ua/) 

Cклад груп аспірантів ІІ року навчання з вивчення дисциплін вільного вибору на 2020-2021 навчальний рік (друге півріччя)

 

Склад груп аспірантів ІІ року навчання з вивчення дисциплін вільного вибору аспіранта (ДВА)

ДВА. Перелік 1

ДВА. Перелік 2

   Математичні основи захисту інформації /Спецкурс механіко-математичногофакультету

Механіко-математичний факультет

   Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних технологій /Спецкурс факультету комп'ютерних наук та кібернетики

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

 

Факультет інформаційних технологій

 

Фізичний факультет
   IT Essentials ("Основи інформаційних технологій") /Спецкурс факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

 

Інститут високих технологій

   ЯМР – спектроскопія для природничих наук / Спецкурс хімічнjого факультету

Хімічний факультет

 

ННЦ «Інститут біології та медицині»

 

ННІ «Інститут геології»

   Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні процеси в Європі /Спецкурс історичного факультету

Історичний факультет

   Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій / Спецкурс економічного факультету
   Універсальні (м’які) здібності (Soft Skills) (англійською мовою) / Спільний спецкурс факультету психології та економічного факультету

Економічний факультет

   Практична філософія та епістемологія науки
   Технології впливу в діловій комунікації / Спецкурси філософського факультету

Філософський факультет

   Лінгвістичне програмування поведінки людини
   Література у глобальному естетичному просторі ХХІ століття
   Українська наукова мова /Спецкурси Інституту філології

Інститут філології

   Наукова комунікація: методи оприлюднення результатів дослідження /Спецкурс Інституту журналістики

Інститут журналістики

 

Географічний факультет

   Право інтелектуальної власності / Спецкурс Інституту права

Група 1/Група 2/Група 3

Юридичний факультет

Група 1/Група 2/Група 3

 

Факультет соціології

   Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу / Спецкурси факультету психології
   Універсальні (м’які) здібності (Soft Skills) (англійською мовою) / Спільний спецкурс факультету психології та економічного факультету

Факультет психології

   Актуальні проблеми зовнішньої політики України / Спецкурс Інституту міжнародних відносин

Інститут міжнародних відносин

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ НА УМОВАХ КОНТРАКТУ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

п/п

Інститути ( факультети)

Аспірантура

(за один рік навчання,  грн.)

очна форма навчання

заочна форма навчання

1.

Географічний факультет

66 100

49 600

2.

Економічний факультет

66 100

49 600

3.

Інститут високих технологій

66 100

49 600

4.

Інститут журналістики

66 100

49 600

5.

Інститут міжнародних відносин

66 100

49 600

6.

Інститут філології

66 100

49 600

7.

Історичний факультет

66 100

49 600

8.

Механіко-математичний факультет

66 100

49 600

9.

ННІ «Інститут геології»

66 100

49 600

10.

ННЦ «Інститут біології та медицини»

66 100

49 600

11.

Факультет інформаційних технологій

66 100

49 600

12.

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

66 100

49 600

13.

Факультет психології

66 100

49 600

14.

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

66 100

49 600

15.

Факультет соціології

66 100

49 600

16.

Фізичний факультет

66 100

49 600

17.

Філософський факультет

66 100

49 600

18.

Хімічний факультет

66 100

49 600

19.

Юридичний факультет

66 100

49 600

ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ ПРО ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В АСПІРАНТУРІ (АД’ЮНКТУРІ)

  • Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) Київського національного університету імені Тараса Шевченка за державним (регіональним) замовленням
  • Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів фізичної особи
  • Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів юридичної особи
  • Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (зразок)

  Кожен аспірант узгоджує зміст індивідуального плану з науковим керівником відповідно до навчального плану освітньо-наукової програми та нормативних документів підготовки докторів філософії!

  • Звіт аспіранта (ад’юнкта) про виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (зразок)
  • Зразок бланку атестації (виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії)

УВАГА! ФОРМУВАННЯ ГРУП З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА (ПЕРЕЛІК 1. ПЕРЕЛІК 2). 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 Склад груп аспірантів (рік зарахування 2020) з вивчення дисциплін вільного вибору (ДВА) станом на 01.03.2021 року 

Детальніше...

Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем сучасної науки

 З 1 вересня 2014 року розпочинав роботу міждисциплінарний лекторій для аспірантів та ад’юнктів університету з актуальних проблем сучасної науки. Програма лекторію затверджена науково-технічною радою університету 25 червня 2014 року.

Розклад роботи лекторію буде оголошено додатково

  Для відвідування лекції необхідно зареєструватися тут 

Детальніше...