РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ (PhD підготовка)

Розклади занять та склад груп аспірантів ІІ року навчання з вивчення дисциплін вільного вибору на 2020-2021 навчальний рік (друге півріччя). Про можливі зміни та графіки сесії дізнавайтеся на сайтах факультетів та інститутів (http://univ.kiev.ua/) 

 

Факультет /інститут

Роки навчання

Склад груп аспірантів ІІ року навчання з вивчення дисциплін вільного вибору аспіранта (ДВА)

ДВА. Перелік 1

ДВА. Перелік 2

Механіко-математичний факультет

І рік навчання

ІІ рік навчання

Математичні основи захисту інформації /Спецкурс механіко-математичного факультету

Механіко-математичний факультет

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

І рік навчання

ІІ рік навчання

Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних технологій /Спецкурс факультету комп'ютерних наук та кібернетики

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Факультет інформаційних технологій

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

Факультет інформаційних технологій

Фізичний факультет

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

Фізичний факультет

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

І рік навчання

ІІ рік навчання

IT Essentials ("Основи інформаційних технологій") /Спецкурс факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

Інститут високих технологій

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

Інститут високих технологій

Хімічний факультет

І рік навчання

ІІ рік навчання

ЯМР – спектроскопія для природничих наук / Спецкурс хімічнjого факультету

Хімічний факультет

ННЦ «Інститут біології та медицині»

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

ННЦ «Інститут біології та медицині»

ННІ «Інститут геології»

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

ННІ «Інститут геології»

Історичний факультет

І рік навчання

ІІ рік навчання

Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні процеси в Європі /Спецкурс історичного факультету

Історичний факультет

Економічний факультет

І рік навчання

ІІ рік навчання

Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій / Спецкурс економічного факультету

Універсальні (м’які) здібності (Soft Skills) (англійською мовою) / Спільний спецкурс факультету психології та економічного факультету

Економічний факультет

Філософський факультет

І рік навчання

ІІ рік навчання

Практична філософія та епістемологія науки
Технології впливу в діловій комунікації / Спецкурси філософського факультету

Філософський факультет

Інститут філології

І рік навчання

ІІ рік навчання

Лінгвістичне програмування поведінки людини

Література у глобальному естетичному просторі ХХІ століття

Українська наукова мова /Спецкурси Інституту філології

Інститут філології

Інститут журналістики

І рік навчання 

ІІ рік навчання

Наукова комунікація: методи оприлюднення результатів дослідження /Спецкурс Інституту журналістики

Інститут журналістики

Географічний факультет

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

Географічний факультет

Інститут права

І рік навчання

ІІ рік навчання

Право інтелектуальної власності / Спецкурс Інституту права

Група 1 / Група 2 / Група 3

Юридичний факультет

Факультет соціології

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

Факультет соціології

Факультет психології

І рік навчання

ІІ рік навчання

Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу / Спецкурси факультету психології
Універсальні (м’які) здібності (Soft Skills) (англійською мовою) / Спільний спецкурс факультету психології та економічного факультету

Факультет психології

Інститут міжнародних відносин

І рік навчання

ІІ рік навчання

Актуальні проблеми зовнішньої політики України / Спецкурс Інституту міжнародних відносин

Інститут міжнародних відносин

Військовий інститут

І рік навчання

ІІ рік навчання

 

Військовий інститут

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ НА УМОВАХ КОНТРАКТУ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

п/п

Інститути ( факультети)

Аспірантура

(за один рік навчання,  грн.)

очна форма навчання

заочна форма навчання

1.

Географічний факультет

66 100

49 600

2.

Економічний факультет

66 100

49 600

3.

Інститут високих технологій

66 100

49 600

4.

Інститут журналістики

66 100

49 600

5.

Інститут міжнародних відносин

66 100

49 600

6.

Інститут філології

66 100

49 600

7.

Історичний факультет

66 100

49 600

8.

Механіко-математичний факультет

66 100

49 600

9.

ННІ «Інститут геології»

66 100

49 600

10.

ННЦ «Інститут біології та медицини»

66 100

49 600

11.

Факультет інформаційних технологій

66 100

49 600

12.

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

66 100

49 600

13.

Факультет психології

66 100

49 600

14.

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

66 100

49 600

15.

Факультет соціології

66 100

49 600

16.

Фізичний факультет

66 100

49 600

17.

Філософський факультет

66 100

49 600

18.

Хімічний факультет

66 100

49 600

19.

Юридичний факультет

66 100

49 600

ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ ПРО ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В АСПІРАНТУРІ (АД’ЮНКТУРІ)

  1. Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) Київського національного університету імені Тараса Шевченка за державним (регіональним) замовленням

  2. Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів фізичної особи
  3. Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів юридичної особи

 Кожен аспірант узгоджує зміст індивідуального плану з науковим керівником відповідно до навчального плану освітньо-наукової програми та нормативних документів підготовки докторів філософії!

Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем сучасної науки

 З 1 вересня 2014 року розпочинав роботу міждисциплінарний лекторій для аспірантів та ад’юнктів університету з актуальних проблем сучасної науки. Програма лекторію затверджена науково-технічною радою університету 25 червня 2014 року.

Розклад роботи лекторію буде оголошено додатково

  Для відвідування лекції необхідно зареєструватися тут