Порівняльний аналіз діяльності докторантури, 

аспірантури та ад'юнктури за останні роки