ВАЖЛИВО!

МОН Україні пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасового Порядку присудження освітньо-наукового ступеня доктора філософії».

Цей документ можна знайти за посиланням https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proekt-timchasovogo-poryadku-prisudzhennya-naukovo-osvitnogo-stupenya-doktora-filosofiyi