Вступ до аспірантури(ад’юнктури) для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2017 році

  • Перелік спеціальностей та ліцензійні обсяги на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (Завантажити)
  • Програми вступних іспитів розміщені на сайтах відповідних факультетів/інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (http://univ.kiev.ua/)