Вступ до аспірантури(ад’юнктури) для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2018 році

 Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури у 2018 році

 For foreigners 

 

  • Перелік спеціальностей та ліцензійні обсяги на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (Завантажити)
  • Розклад вступних іспитів до аспірантури (ад’юнктури) у вересні 2018 р., склад предметних, апеляційних комісій, відповідальні особи за прийом документів, оформлення особових справ вступників до аспірантури (ад’юнктури)
  • Програми вступних іспитів розміщені на сайтах відповідних факультетів/інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (http://univ.kiev.ua/)
  • Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015) на третьому (освітньо-науковому) та четвертому (науковому) рівнях в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Завантажити)