Інформаційна довідка

Упродовж двох століть Київський національний університет імені Тараса Шевченка є центром освіти, науки, культури і духовності, успішно поєднує традиції та інновації, гідно входить до європейського освітнього і  наукового простору.

Колектив Університету нині об’єднаний спільними цінностями  та науково-освітніми і духовно-культурними інтересами, орієнтований на реалізацію політики демократизму та наукового раціоналізму:

  • Збереження та розвиток національної складової в освітньому процесі;
  • Прозорість, відкритість у навчанні та адмініструванні;

Вступ до аспірантури(ад’юнктури) для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2016 році

Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури (2016 рік)

 

Перелік спеціальностей та ліцензійні обсяги 

на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні

(Завантажити)

Витяги з наказів МОН України

«Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Програми вступних іспитів розміщені на сайтах відповідних факультетів/інститутів

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (http://univ.kiev.ua/)

Підготовка здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»

Перелік наукових спеціальностей, паспорти спеціальностей

До 2016 року підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в докторантурі, аспірантурі та ад’юнктурі університету здійснювалась в 20 галузях наук за 166 науковими спеціальностями (що складає 38% від загальної кількості наукових спеціальностей, за якими проводиться підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні).