Вступ до аспірантури(ад’юнктури) для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2016 році

·  Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури (2016 рік)


Перелік спеціальностей та ліцензійні обсяги 

на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні

(Завантажити)

 

Витяги з наказів МОН України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»

 

 

 

·   Заява на допуск до вступних іспитів в аспірантуру

 

·   Етапи вступної кампанії

 

·   Документи, які подають вступники до аспірантури (ад’юнктури) університету

 

·   Вступні випробування до аспірантури (ад’юнктури) університету

 

·  Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури/ад’юнктури

 

·  Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення

 

·  Формула, за якою формується конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури (адюнктури)

 

·   Вартість навчання

 

·   Програми вступних іспитів розміщені на сайтах відповідних факультетів/інститутів

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (http://univ.kiev.ua/)

·  Cклад предметних комісій та розклад проведення вступних іспитів до аспірантури(ад'юнктури) у вересні 2016 року

·  Cклад предметних комісій та розклад проведення вступних іспитів до аспірантури(ад'юнктури) зі спеціальностей 121 Інженерія програмного забезпечення та 124 Системний аналіз у вересні 2016 року


Про можливі зміни до розкладу з’ясовуйте на відповідних факультетах (в інститутах)

УВАГА!

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах).

23 березня 2016 року прийнято постанову №261  «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»

Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем сучасної науки

 З 1 вересня 2014 року розпочинав роботу міждисциплінарний лекторій для аспірантів та ад’юнктів університету з актуальних проблем сучасної науки. Програма лекторію затверджена науково-технічною радою університету 25 червня 2014 року.

Розклад роботи лекторію буде оголошено додатково

  Для відвідування лекції необхідно зареєструватися тут 

Асистентська педагогічна практика аспірантів

Педагогічний експеримент! З 1 вересня 2015 року проводиться педагогічний експеримент щодо проходження асистентської педагогічної практики аспірантами університету відповідно до Програми та Положення про асистентську педагогічну практику, які обговорені та узгоджені на засідання Науково-методичної ради університету 26 травня 2015 року (протокол № 6).

В експерименті беруть участь:

  • географічний факультет;
  • факультет психології; 
  • факультет соціології. 

Розпорядження в.о. проректора з наукової роботи від 30.06.2015 року № 70 «Про проведення педагогічного експерименту щодо асистентської педагогічної практики аспірантів»